Вторник, 26 Февруари 2019 14:55

"Топлофикация- Плевен" ЕАД продължава политиката си, насочена към своите клиенти

Написана от

"Топлофикация-Плевен" ЕАД продължава своята програма, предлагана на лоялните абонати "Изряден клиент". Началото бе дадено през лятото на 2018 година. Тогава се въведе пределна цена за подгряване на 1 м³ топла вода.От програмата могат да се възползват всеки месец всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:

1. Нямат повече от две неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения към "Топлофикация- Плевен" ЕАД към последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

2. Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на "Топлофикация -Плевен" ЕАД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение /влиза в сила към 30.09.2018г./.

3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери) от ФДР и "Топлофикация- Плевен" ЕАД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата "Изряден клиент" за текущия месец.

4. Актуализирана или потвърдена клиентска информация по партидите.

"Изрядният клиент" се ползва от пределна цена за Битово гореща вода в размер на 9,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.

Прочетена 1406 пъти Последно променена в Вторник, 26 Февруари 2019 14:55

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©